KELL EGY ÚJ ELIT!

 

 

 

Egy életre szakítanunk kell, avval az ostoba „demokrata” gondolkozásmóddal, hogy csak akkor lehet bármit is tenni, ha a társadalom többsége velünk van... A társadalom többsége passzív, sodródik az eseményekkel, és csak akkor lesz velünk, ha ERŐT tudunk felmutatni...

Az IGAZI rendszerváltás kiharcolásához ki kell választódnia egy kis létszámú, de az egész országot lefedő CSELEKVŐKÉPES új elitnek... melynek tagjai nem csupán puszta szóval, de példamutató tetteikkel képesek meggyőzni, és tettre kész tömeggé szervezni az emberek egy részét oly módon, hogy azok számottevő és elszánt tömeget alkossanak...