ÁLLAMELLENES BŰNCSELEKMÉNYEKET KÖVETTEK EL A BANKOK !

2013.08.07 18:55

 

ÁLLAMELLENES BŰNCSELEKMÉNYEKET KÖVETTEK EL A BANKOK !

Devizahitel átverés nemcsak a lakosság, de az állam kárára is! – Amikor már a fideszes is kiakad…

 

Háromszoros visszafizetés! – 24 milliós hitelfelvétellel szemben visszafizetésre kerül több, mint 74 millió. – …”Különböző eljárásokat kezdeményeztem, a bank vezetésétől hivatalos fórumokig, pillanatnyilag mindenki halogatja az állásfoglalást, sőt sérelmezik az uzsora kamat megjelölést…”

 

…”Hogyan lehet, szándékosan az árfolyamokkal játszani? Ez utóbbi csak a bankok kartellezése útján lehetséges! (Ez is! Bűncselekmény!)…”

 

“A több százezer, sőt a milliós nagyságrendű devizahitelt felvettek esetében, egyszerű szorzással megállapítható, hogy micsoda összegeket csaklizott el az állami bevételtől a banki maffia!… Nem csupán a devizahiteleket felvetteket lehetetlenítette el, hanem az ország gazdasági vertikumának mozgásban tartását tette tönkre, a vásárlói készség törvényszerű visszaesése mellett, a munkanélküliség fokozatos növekedését is rákényszerítve az országra!…”

 

“Az állami költségvetés sorozatos bodicsekkelése, ellehetetlenítése az akárkik részéről irányított bank-maffia tudatos, államellenes működtetésének a megnyilvánulása egyértelmű! Másrészt, az állampolgárok részére, szándékosan, hibás terméket értékesítők részéről kifejezetten rosszhiszemű, akaratlagosan, bűnszövetkezetben elkövetett, vagyon ellenes bűncselekménye realizálódott!…”

 

Levél a nemzetgazdasági miniszternek

 

Egy, a nemzetgazdasági miniszternek írt levél másolatát kaptuk meg. A levelet egy régi Fidesz tag írta, – kit éppen úgy sújtottak a devizahitelek uzsora kamatai, és éppen úgy felháborították, mint bármely más devizahitelest.

Már magában szokatlan, hogy a kormánypárt egy tagja ez ellen keményen szót emel, – ám az ebből adódó következtetései új megvilágításba helyezik a bankok legálisnak – tűnő – uzsorázásait. Éspedig abból a szempontból, hogy mennyire káros ez magára az államra nézve is. Ime a levél:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest, József nádor tér 2-41051.  E-mail: miniszter@ngm.gov.hu

Varga Mihály Miniszter részére

Tárgy: intézkedés kérése

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Mint régi Fidesz tag, gondolom maradhatunk a tegeződés közvetlenebb formájánál! Nos ennek szellemében kérlek, hogy gondold át az alábbiakban leírtakat! Hiszem, “van új a nap alatt”!

1.) 2007. június 17-én felvételre került 694˙552 Ft CHF alapú személyi kölcsön! Ft hitelt kértünk, de erre beszéltek rá, hogy ez mindenhogyan kedvezőbb és ezt számszakilag is bizonyították (az akkori Ft. hitel THM összege 20,77% volt, elég meggyőzőnek tűnt!) Az induló havi törlesztő részletünk > 14˙224 Ft. volt, a hitel futamideje, pedig 72 hónapban került rögzítésre! A THM, CHF-be számolt szintje 16, 44% volt! Svájci frankot nem láttunk, átváltási számlát nem kaptunk, stb.!

 

- Letelt a 72 hónap, visszafizettünk 2˙188˙832 Ft-ot, tehát több mint, háromszorosát a felvett hitelnek! (a visszafizetések határidőre megtörténtek)

 

- ha a 2˙188˙832 Ft-ot, havonta megspórolva gyűjtjük össze, úgy minimálisan is; 2˙758˙768 Ft. összeggel, tehát a felvett hitelünk, négyszeresével lennénk pluszban, és nem megkárosítva, mint a jelen esetünkben; 1˙640˙810 Ft.-al! Mellesleg a gazdasági vertikumba adtuk volna vissza ezt az összeget, mert a gyermekünk devizahitel tartozása és a három unokáink támogatása – akik élsportolók, nem kis összegeket emésztenek fel! Ma nincs a sport úgy támogatva, hogy a szülői rásegítésre ne legyen szükség – felszerelések, eszközök, étrend, közlekedés, stb!

 

2.) 2008. április 15.-én felvételre került 24˙200˙000 Ft. CHF alapú szabad felhasználású hitel. Egy korábbi lakásépítési hitel kiváltására, valamint lakótér növelése céljából. A törlesztési futamidő 240 hónap. Az induló törlesztési részlet 148˙000 Ft. volt, az eltelt 62 hónap alatt a havi törlesztő részletek összege felment 300˙000 Ft. fölé is! Ennek alapján a banknak visszafizetésre került 15˙000˙000 Ft. azaz, 9˙5 millió forinttal több, mint az induló törlesztő részlet folyamatos fizetésével valójában követelhető lett volna!

 

A 2013. májusában megkért banki kimutatás alapján a tartozásunk már 36˙000˙000 Ft. annak ellenére, hogy 15˙000˙000 Ft. már befizetésre került a; 24˙200˙000 Ft.-ból! A banki tájékoztatás szerint ez még növekedhet akár 54˙000˙000 Ft.-ra is a futamidő végéig! Ez azt jelenti, hogy a 24 milliós hitelfelvétellel szemben visszafizetésre kerül több, mint 74 millió Ft.(Ez az ügy, természetesen bíróságon van!)

 

Eddig a két történet! (leellenőrizhető!)

 

Különböző eljárásokat kezdeményeztem, a bank vezetésétől hivatalos fórumokig, pillanatnyilag mindenki halogatja az állásfoglalást, sőt sérelmezik az uzsora kamat megjelölést csupán az árfolyamváltózásból adódó törlesztési befizetések indokolt növekedését jelölik meg. Ezt egy részletes deviza elszámolás levezetésével kívánják igazolni, hogy a banki árfolyam különbözet számolásokból ered a többlet banki költség! Ezzel bizonyítandó részükről, hogy a banki eljárás nem a jó erkölcsbe ütköző, csalárd megvezetésen alapuló bűncselekményben realizálódott, hanem teljesen törvényszerű folyamatként! (Mellesleg ez is több vonatkozásban Btk. ügy!)

 

Kedves Mihály!

Ez a két példa egy egyszerű, könnyen felmérhető, érthető eset! Azonban a több százezer, sőt a milliós nagyságrendű devizahitelt felvettek esetében, egyszerű szorzással megállapítható, hogy micsoda összegeket csaklizott el az állami bevételtől a banki maffia! Mert ugye Te is beláthatod, hogy nem csupán a devizahiteleket felvetteket lehetetlenítette el, hanem az ország gazdasági vertikumának mozgásban tartását tette tönkre, a vásárlói készség törvényszerű visszaesése mellett munkanélküliség fokozatos növekedését is rákényszerítve az országra! A családok kilakoltatása, az öngyilkosságok sorozata, az általános életviteli leépülés természetes folyamattá vált! De az állami költségvetések, csaknem folyamatos módosításai is a banki csalárdságok eredményeként jöttek létre! Gondolj csak bele – minden mindennel összefügg!

 

De szeretném felhívni a szíves figyelmedet, még egy számottevő tényezőre! Erről nagyokat hallgat a bankszféra; azt a törlesztő részletet – amelyet a fenti 1-es pontban jelöltem – magáncélú befektetésként fizeti be az adott személy a banki számlaszámára, (kizárólag a példánál maradva!) akkor az, hat év alatt; 1˙640˙100 ~ Ft. egy személy esetében, DE mert több, mint egymillió feletti devizahiteles van, megint csak egy kis szorzással kiszámolhatod, hogy a bankok mit vittek ki szuper extra profitként az országból – csak hat év távlatában, a példa szerint, csak egy kisebb összegű tartozás, viszonylag rövid futamidejével számolva!

 

Van, azonban egy másik meghökkentő tény, amelyre a PSZÁF vezetője hívta fel a figyelmet! Erről sem lehet hallani, érthető okkal; az idézet: …”az árfolyam csak egy a rengeteg gazdaságpolitikai tényező közül. Gyakran előfordul, hogy az árfolyamot szándékosan gyengítik, hogy átmenetileg elősegítsék más célok elérését.” – megjegyzi, hogy ellenkező esetben a devizahitelesek terhei egészen másként alakultak volna! Tessék mondani kedves Mihály, mi köze van egy ˝x˝ számú éve megkötött szerződésnek a felemlített, időközbeni, gazdaságpolitikai manőverekhez? Aztán; hogyan lehet, szándékosan az árfolyamokkal játszani?

 

Ez utóbbi csak a bankok kartellezése útján lehetséges! (Ez is! Bűncselekmény!) Mivel egy pénzügyi felügyelet vezetője tette ezt a kijelentést, nem a szöveg-környezetből kiemelt, ezzel megváltoztatott értelmű dologról lévén szó tehát, ezt a manipulációt tényként kell elfogadni! Ha pedig tény, akkor az állami költségvetés sorozatos bodicsekkelése, ellehetetlenítése az akárkik részéről irányított bank-maffia tudatos, állam ellenes működtetésének a megnyilvánulása egyértelmű! Másrészt,  az állampolgárok részére, szándékosan, hibás terméket értékesítők, részéről kifejezetten rosszhiszemű, akaratlagosan, bűnszövetkezetben  elkövetett, vagyon ellenes bűncselekménye realizálódott!

 

Tehát és összegezve; szó nincs a bankok csődbemeneteléről, ha tisztességes mederbe kerülnek a devizahiteles szerződések! A bankok szépen visszahozzák azt a többlet pénzt, amelyet kivittek az aljas, csalárd eljárásaik kapcsán, és azokkal szépen elszámolnak, felügyelet mellett, az ügyfeleikkel! A náluk landolt kamatokból meg bőségesen finanszírozni tudják a pénzügyi ellenőrzéssel megbízott szervezetet – mert erre szükség van! Ez még vélelmezem, mindig olcsóbb, mint az eljáró bíróságoknak az oktalan feltartásán túl, az eljárási költségek, pervesztések fizetése!

 

Remélve, hogy felmérted, meg, hogy Önmagad is és munkatársaid is már nyilván beleástátok Magatokat ezen devizahiteles csalássorozatba, megtaláljátok azt az utat, amely ezt az országot gazdaságilag igen rövid időn belül képes kirántani a slamasztikából! Persze a devizahitellel érintettek közel négymilliós tömegének a várható támogatására is okkal számíthattok, ha a tisztesség keretein belül rendezitek e súlyos problémakört! Máskülönben, el kéne gondolkoznotok azon, hogy a bankok hitelkamatainak a maximumát, és a betétkamatok minimumát egyszer és minden-korra szabályozni kellene!  Akinek meg nem tetszik, az nyugodtan kivonulhat – de ilyentől nem kell tartani, különösen nem, egy megélénkülő gazdaság esetében, az ingatlanpiac stb. fellendüléséről, meg nem is kívánok szólni! Gondolkozzatok el ezen is, az intézkedéseitek előkészítése során!

 

Kifejezetten kérlek intézkedéseid hatékony, előremutató megtételére!"

 

Forrás : Államellenes bűncselekményeket követtek el a bankok!