A cionista nagy terv megvalósítása folyamatban

A cionista nagy terv megvalósítása folyamatban

 

 

A cionista nagy terv megvalósítása folyamatban

 

 

Az Európai Unió tudatosan olyan béna kacsa állapotába került, 

ami ugyan hangosan hápogni még tud, 

főleg ha valami nem tetszik neki, de egyéb cselekvésre képtelen... 

Különösen igaz ez utóbbi, az Európát megszálló menekültek vonatkozásában

 

 

Azt, hogy az EU vezetése tulajdonképpen egy vízfej a ma még többé-kevésbé szuverén országok felett, eddig is tudtuk, de hogy a liberalizmus oltárán feláldozzák a fehér emberek hazáját: Európát – magával a fehér emberrel együtt – ráadásul a multikulturalizmus jegyében, az vagy közveszélyes (ön)gyilkos hajlamnak, vagy valami „magasabb rendű célnak” tudható be... 
 
Úgy gondoljuk, egyértelműen az utóbbiról van szó, a liberalizmus mindössze egy törékeny álarc, ami most még tökéletesen megfelel a valódi szándék elkendőzésére, igaz itt-ott már repedezik...
 
 
 Azt mindannyian látjuk, hogy Hazánk irányába egyre inkább felerősödik a menekültáradat... A migránsok túlnyomó többsége a 17-40 éves – ereje teljében lévő – férfiakból kerül ki, akik csak kizárólag biodíszlet gyanánt, esetenként magukkal hozzák családjuk egy részét is... 
 
Ezek a férfiak jó kondícióban, nemegyszer márkás ruhában teszik meg a több száz-, esetleg több ezer kilométeres utat – mobil kommunikációs eszközökkel a zsebükben – miközben anyagiakban sem szűkölködnek... 
 
A fősodratú média hamis állítása szerint ők a szülőhazájukban eladtak mindent, hogy Európában új, boldogabb életet kezdjenek... 
 
Azt már nem közli a média, hogy akkor az elhagyott otthonukban oly nagy a használt lakásra, bútorra, stb. a fizetőképes kereslet, hogy a kapott pénzből ki tudják fizetni a csempészeket, meg is tudnak élni az út alatt, sőt olyan anyagi tartalékokkal bírnak, amiről egy naponta 8-12 órát robotoló magyar dolgozó legfeljebb csak álmodozhat...
 
 
És ha el is tudják adni mindenüket, hátramaradt – népes családjuk – hol él lakásuk értékesítése után? Az őserdőben, sziklákon? Talán erről is írniuk kellene... De nem teszik, mert így is kilóg már a lóláb... 
 
Nem is lehet mást gondolni, mint azt: 
 
 
Európát sújtó modern népvándorlást 
idegen hatalmak szervezik 
és anyagilag bőségesen finanszírozzák! 
Vajon milyen célból?

 

 

 Idővel a migránsok száma el fogja érni a kritikus tömeget, felélik az EU tartalékait, a közép európai országokban előbb, a gazdaságilag erősebbekben valamivel később, de közben ugrásszerűen nőni fog az egész kontinensen a bevándorló ellenesség...

 

Növelni fogják a feszültséget a különböző helyeken történő merényletek, terrortámadások, melyek a megfélemlítés eszközei... 
 
Kitervelőikről, szervezőikről sohasem tudjuk meg valódi kilétüket, de a háttérhatalom gondoskodni fog arról, hogy a terrort az iszlámmal hozzuk összefüggésbe...
 
 
Végül ki fog robbanni a fegyveres harc az őslakók és bevándorlók egésze között, ami a katonai irányítás bevezetése követ! 
 
 
 A demokratikus jogokat, mint pl. gyülekezési jog, szólásszabadság, stb. felfüggesztik és a NATO (amerikai) katonák elkezdik a rendteremtést, melynek keretében először a nemzeti erőkkel számolnak le, majd sor kerül a bevándorlókra is... 
 
Mindezek után megalakul az Európai Egyesült Államok, és a nemzetállamok eltűnnek... A helyzet stabilizálása után, cionista uralkodó veszi át a hatalmat a nemzetek felett, és nem csak Európában... Azaz megalakul a cionista világkormány... 
 
Szerintünk ez a cél... A migráns áradat ugyanolyan áldozat lesz, mint Mi magunk, hiszen kevesebbet jelentünk így velük együttvéve is, mint egy parasztfigura a sakktáblán... 
 
 
A NATO fellépéséig viszont legyilkoljuk/legyengítjük egymást... Ha belegondolunk, talán már érthető, hogy a NATO vezetése miért “bontakoztatta szét”, elsősorban az amerikai katonaságot szerte Közép-Európában, nem létező orosz veszélyre hivatkozva... A végső céljukra a “veszélyt” mi magunk jelentjük, és nem az oroszok...
 
 
 
 
Európa népei és a migránsok is, olyan helyzetbe kerültek, ami csapda a javából... Az utóbbiak még maguk sem tudják, hogy magát mindenek felettinek tartó erő, már akkor kimondta róluk a halálos ítéletet, mikor elindultak hazájukból...
 
 

Kiutat egyelőre nem látunk, mert ha majd tűrünk, lehet meghalunk, ha pedig fellázadunk, lehet meghalunk... Mindössze választhatunk, birkaként vágnak le bennünket, vagy felemelt fejjel küzdünk ha eljő az ideje, Hazánkért, családunkért, unokáinkért a végsőkig... Esetleg összefogva a Szent Korona országának Népeivel.. Ez utóbbi adhatna némi reményt...

 

 

A migráns áradat, továbbá az európai államok kormányainak, és főleg Brüsszelnek az árulása, kifejezetten alkalmas a cion bölcsei tervének megvalósítására, mely az orrunk előtt folyik...
 
Ezt a célt szolgálják egyes magukat baloldalinak tartó politikusaink is, akik a menekült táborok felállítását szorgalmazzák, a kerítésépítés és határzár helyett... A háttérhatalom szekértolóin kívül, ugyanezt minden Nemzet állampolgárainak többsége ellenzi...
 
Ezért a cionisták és hazaáruló kiszolgálóik elképzelése csak úgy valósítható meg, ha egyszer és mindenkorra leszámolnak a nemzeti oldalakkal, és a gondolkodó értelmiséggel... Csak a rabszolgák maradhatnak, persze ha egyáltalán életben maradnak...
 
 
A magát Istennek képzelő háttérhatalom olyan országokból importálja hozzánk is az úgynevezett menekülteket melyekben, „hála” az USA “”demokrácia”” exportjának, az emberi élet mára már semmit nem ér... Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Szudánból, Líbiából, stb... 
 
Ezen országok lakói, az amerikai érdekek miatt, szinte modern kori barbárokká váltak, hiszen annyi értelmetlen halált láttak már, hogy immúnissá lettek az emberi érzésekkel szemben, ugyanakkor gyűlölhetik azt a fehér fajt, aki milliónyi kínt, szenvedést és halált hozott népükre a történelem folyamán, és mostanság ismét... 
 
A szándékosan félremagyarázott iszlám hit még jobban fel fogja tüzelni, fanatizálni őket ellenünk, amit persze ellenségeink kihasználnak... 
 
 Ha egyszer itt Európában beindulnak, nem fognak kíméletet tanúsítani, sem nővel, sem kisdeddel szemben... Ha tudnak, kiirtanak bennünket... És erről mégsem ők tehetnek, a korábbi- és mai gyarmatosítók hozták, hozzák ellenünk őket, a háttérhatalommal kéz a kézben...
 
 
De nekünk, Közép – Európa lakóinak, mi közünk van a nyugat korábbi, és mai gyarmatosításaihoz? Nekünk miért kell pusztulni?
 
 
A fősodratú médiában hallható, hogy csak a magyar – szerb határon át kb. 200 ezer migráns fog hazánk területére érkezni összesen ebben az évben... Pontosabban ez a szám csak azokról szól, akikről tudunk... És akikről nem???
 
 
Ebből a kb. 70-80%, azaz úgy 150 ezer fő a fiatal, életerőtől duzzadó férfi... Létszámukat tekintve egy hadsereg... Európába más szárazföldi és tengeri útvonalakon is érkeznek... Felszerelve kommunikációs eszközökkel, melyen majd alkalomadtán megjön a parancs

 

Amiről fentebb írtunk, „csak” egy lehetőség, ha úgy tetszik, vízió, de a migránsok Hazánkba történő beengedése, hatalmas nemzetbiztonsági kockázat, akkor is, ha bárki bármit mond...
 
 
Súlyosbítja gondjainkat, hogy Európa nyugati feléből Hazánkba fogják visszaküldeni azokat a menekülteket, akiket itt vettek nyilvántartásba... Tehát úgy tűnik, Magyarországot jelölte ki nyugat egy nagy menekülttáborrá... Ha élethalál harcra kerül sor, az sajnos nagy valószínűség szerint Hazánkban fog elkezdődni, és innen terjedhet el szerte a kontinensen...
 
 
A fenti véleményemben nagyon reméljük, hogy tévedünk, 
és nem úgy alakul mint írtuk, de anyagi képességed szerint készülj fel
hiszen azzal semmit sem veszthetsz, 
mert őket már akár fel is készíthették...
 
 
 
Forrás: 
 
 
 
 
2015.07.26.
 
 
 
Kapcsolódó: