ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁS

2013.07.26 17:47

Az „alkotmányos ellenállás” meghirdetése elé

 

"Mielőtt a fogalom még jobban elterjed és mielőtt a hatalom gépezete megpróbálja leamortizálni, eredeti értelmét megváltoztatni - mint a szabadságharcnak - nem árt tisztázni néhány kérdést az alkotmányos ellenállással kapcsolatban.

 

MIÉRT van rá szükség, és MIT jelent az, hogy „alkotmányos ellenállás”?

 

Azért van rá szükség, mert a politikai „elit” egy érvényes választás után az Alaptörvény megalkotásával olyan alkotmányellenes helyzetet hozott létre, mint Rákosi 49-ben a kommunista alkotmány megalkotásával.

A magyarországi politikai elit a népnek (és az Istenre) tett esküjét megszegve,elárulta,önrendelkezési jogától megfosztotta a magyar (magyarországi) népetA Fidesz vezette TELJES politikai elit -minden létező alkotmányos alapelvet megsértve -újra létrehozta a politikai elit nép feletti DIKTATÚRÁJÁT!

 

A politikai elit tette olyan súlyos tett (elmúlt ezer évünk legnagyobb politikai bűnténye) amit másképp már NEM LEHET helyre állítani, más eszköz már nincs a nép kezében a szabadsága, az önrendelkezése kivívásához, mint az alkotmányos ellenállás. Ha ezt nem lépjük meg, akkor a további diktatúrák sora már nem csak milliók előrehozott halálát okozhatják, hanem a magyar nép kollektív túlélését veszélyeztetik. Ha ezt MOST nem lépjük meg, akkor - mint nép - a történelemsüllyesztőjében végezzük. És akkor nem egyszerűen, mint nép pusztulunk, hanem velünk pusztul a nyelvünk, a kultúránk, a világ őstörténetének egy darabja, és egy hazugság lépne a helyébe.

 

Itt már nem egyszerűen rólunk, a magyar nép további sorsáról van szó, hanem a világ további sorsa is itt és most dől el. Nekünk, magyaroknak kell példát adni a világ népeinek, hogy hogyan őrizhetik meg, illetve hogyan szerezhetik vissza önrendelkezésüket.

Ez a magyar nép küldetése, hogy megmutassa, hogy a szabad népek az önrendelkezésük birtokában hogyan szervezhetik meg a népek közötti, kölcsönösen előnyös együttműködésüket, népek békés együttélését egy területen, egy földrészen, a Föld nevű bolygón. A politikai elit a diktatúrájával pont azt akarja megakadályozni, hogy teljesítsük küldetésünket, példaadó szerepünket a világ újabb társadalmi korszak-váltásában.

 

Az alkotmányos ellenállás abban különbözik a polgári engedetlenség vagy bármely állami intézkedéssel szembeni jogellenes lépéstől, hogy ennek meghirdetése esetén a nép fellépése az ALKOTMÁNYOS JOG alapján JOGSZERŰVÉ válik. Tehát az alkotmányos ellenállásnál megfordul a jog, éppen a hatalom érvénytelen joga az, amivel szemben a nép az alkotmányos rendre, az alkotmányra hivatkozva léphet fel.

 

Az alkotmányos ellenállást pont azért kell meghirdetni, hogy a nép cselekménye alkotmányos legyen, az alkotmány védelme alá kerüljön, és az alkotmányellenes hatalmat gyakorló állam ne minősíthesse a saját joga alapján a saját állama elleni tevékenységnek. Pont azért kell meghirdetni, hogy egyértelműen nyilvánvalóvá váljon a magyar nép és a nemzetközi szervezetek vezetői számára (és az EU és a világ összes polgárának), hogy az alkotmányos jog a nép oldalán áll, és a hatalom, a politikai elit ténykedik alkotmány és jogellenesen!!!

 

Tehát az alkotmányos ellenállás meghirdetésével megteremtjük magunknak a jogot a jogellenes politikai elit elleni fellépésre, egyben megakadályozzuk azt, hogy a saját (érvénytelen) jogára hivatkozva erőszakhoz nyúljon a hatalom. Az alkotmányos ellenállás meghirdetése után a hatalom számára csak a diktatúra tényének elismerése és a hatalom átadásáról folyó tárgyalások megkezdése marad. Mert már csak jogellenesen használhatna erőszakot, és akkor az egy nagyon súlyos bűncselekmény lenne (Btk. 254.§ Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása.)

 

Csak az alkotmányos ellenállás meghirdetésével fogják megérteni itthon és külföldön, hogy a magyar politikai elit mit tett valójában, milyen súlyos bűncselekmények sorát követte el. Mert a képviselők nem csak a magyar alkotmányos rendet sértették meg azzal, hogy megfosztották a népet az önrendelkezés jogától, és egy érvénytelen alaptörvénnyel diktatúrát megvalósító új államot hoztak létre. Hanem ugyanezzel a cselekménnyel megsértették az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye Egyezségokmányainak 1. cikk 1.pontját.  Ezzel az évezred politikai bűntényét követték el, amiért nem csak az ENSZ Nemzetközi Bírósága, hanem a magyar nép előtt is felelniük kell.  (És akkor még nem beszéltünk a képviselők Emberiesség elleni bűncselekményéről,Btk. 143.§ (1) b.) pont)

 

Két dolgot feltétlenül érinteni és tisztázni kell még az alkotmányos ellenállás széleskörű meghirdetése előtt.

  1. Az alkotmányos ellenállás célja: a nép önrendelkezési jogának vissza (meg) szerzése, amit a nép által alkotott alkotmánnyal lehet biztosítani. Vagy egyből, a népszuverenitás elve alapján megalkotva, vagy a 89-es alkotmányra visszatérve, és az alapján megalkotva. Ezt a folyamatot a 89-es alkotmány elindította, de a politikai elit Alaptörvénye megállította. Ezért az alkotmányos ellenállás azzal kell kezdődjön, hogy aki csatlakozni akar, annak – legalább az önrendelkezés visszaszerzéséig és a nép alkotmányának megalkotásáig - el kell fogadnia a népszuverenitás elvét (a hatalom néptől való eredetét), ki kell mondania az alaptörvény közjogi érvénytelenségét.
  2. Mivel az alkotmányos ellenállás célja csak a TELJES, hazaáruló politikai elit leváltásával érhető el, ezek a pártok a saját politikai hazugságaik leplezésére, politikai „harcaik” megnevezésére nem használhatják az „alkotmányos ellenállás” kifejezést! És ez érvényes azon politikai pártokra is, akik vagy nem ismerik el a népszuverenitás elvét, vagy a diktatúra választásán való indulással elismerik az alaptörvényt és az általa létrehozott DIKTATÚRÁT.

 

Az alkotmányos ellenállás a nép utolsó BÉKÉS ESZKÖZE a szabadsága, az önrendelkezése megteremtésére. Ez után már csak a magyar (magyarországi) nép negyedik, immár„össznépi” fegyveres szabadságharca marad az utolsó eszköz.

Ezért az alkotmányos ellenállás jogszerű előkészítése idejére megértést és a meghirdetésig türelmet kérünk. Erre komolyan készülnünk kell, nem tévedhetünk.

Addig pedig azt kérjük, hogy aki érti az idők szavát, aki tenni akar a TELJES politikai elit diktatúrájának felszámolásáért, a nép önrendelkezésének megteremtéséért, az a helyzet súlyosságának és a feladatsúlyának megfelelő komolysággal segítse a vitákban a társadalom „elméleti felkészítését” az alkotmányos ellenállásra.  

 

Egységfront Egyesület"

 

forrás : https://www.facebook.com/notes/egységfront-egyesület/az-alkotmányos-ellenállás-meghirdetése-elé/476419289117156

 

Fénykép: ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁS !!!