Hideg integráció...

Hideg integráció...

 

 

Hideg integráció:
 
 
Ez azt jelenti, hogy se a befogadó, 
se a befogadott nem akarja az egymás mellett élést...
 
Az integrálandó nem fogadja el - nem akarja elfogadni - az új normákat, az új társadalmat, az új kialakított életvitelt, nem akar az új társadalom tagja lenni...
 
A befogadó pedig nem akarja elfogadni az integrálandó tömeget, nem akarja megváltoztatni miatta a kialakult életvitelbeli keretrendszerét, és az integrálódótól fél, illetve minduntalan kirekeszti...
 
Ez pedig egyet fog jelenteni: A kollektív bűnösség felerősödését...
 
Ha a társadalom számára elveszik a bizalom, elveszik a mindennapi rutin és az a 70 éve kialakult (rendszerváltástól függetlenül) békés struktúra amiben generációk nőhettek fel, ha ezt elveszik, akkor anarchia, vérontás lesz...
 
Az európai társadalmak kezdik elérni azt a pontot, ingerküszöböt, amikor lépni fognak...
 
 
 
 
És nem csak az ok ("menekültek") hanem az okozók is áldozatai lesznek a felkelésnek...
 
Ez egyszerű gyakorlatban levezetve:
 
- ha az egész európai társadalmak dolgozó tömegeit akadályozzák a munkában és ennek folyományaként az állását veszítheti;
 
- ha a családok félteni fogják gyermekeiket elengedni akár a két utcával odébb lévő iskolába;
 
- ha nem lehet lemenni az utcákra békességben vásárolni, napi ügyeket intézni;
 
- ha állandó félelemben kell élni mindenféle, újfajta bekövetkezhető bűnelkövetéstől;
 
- ha a 70 éve megszokott társadalmi rendszerek, működőképes szokások, kialakult írott és íratlan törvények, a kiépített intézményrendszerek összeomlanak, akkor megálljt fog parancsolni a társadalom előbb csak választásokban, majd arra hivatkozva tettekkel is...
 
 
 
Ez egy ponton elengedhetetlenül durva konfliktusba fog kicsúcsosodni, és nem fogja elkerülni a bevándorlópártiakat is...
 
 
Minél több bevándorló jön Európába és minél nagyobb problémát jelent ez az európai társadalmaknak, annál nagyobb intenzitású lesz az okozat, tehát a válasz arra, hogy ezt kivédjék, ezt a problémát normalizálják: a társadalmak válasza pedig az európai nacionalista erők folyamatos erősödése...
 
Amíg az egyik oldalról a bevándorlókat, menekülteket tolják Európára, addig a másik oldalon az európai társadalmak a nacionalista erőket tolják erre rá válaszul...
 
 
A folyamat folytonos és eszkalálódó, ennek megfelelően el fog érni egy kritikus pontot ahol a két ellentét konfrontálódni fog... Ez akár Európa második holokausztjához is vezethet...
 
 
Egy biztos, érik az idő és a visszaszámlálás már elkezdődött... Ezek a nőkkelerőszakoskodó primitív sivatagi-véglények hatalmas tömegsírokban fogják végezni, az európai politikus gazemberekkel együtt...
 
 
 
2016.01.07.