Ideje felsorakoznunk!

Ideje felsorakoznunk!

 

 

IDEJE FELSORAKOZNUNK

 

 

Radikalizálódnak és csatarendbe állnak az európai Hazafiak

 

Ahogy egyre jobban eszkalálódik a helyzet a kontinenshódító-csürhe miatt, azzal együtt Európa-szerte állnak fel csatarendbe a különféle Hazafias ELLENÁLLÓ csoportok...

 

 

 

 

Nem lankad a hadjárat, 

hamarosan ide is elérnek a sötét honfoglalók...

 
Ha elérkezik az idő, Magyarországon testet ölthet 
a legütőképesebb, legcselekvőképesebb ELLENÁLLÓ ERŐ!
 
A Magyarok lelke mélyén ott él az isteni erő, mely az évezredek hosszú során fenntartotta a Hun-Magyar Népeket... Bármi történjék is, Magyarország és a Magyar Nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! 
A ma élő Magyarság e küldetéstudat birtokában erőt meríthet elődei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához... Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el... 
A nemzet folytonosságának biztosítása a különböző korokban mindig sajátosan egyéni megoldást igényelt... Az erős elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelő időzítés szükséges... 
A megvalósítás eszközei között ezúttal a védelmünket a kard biztosítja... Népünk ma úgy tudja eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megőrzi lelkének tisztaságát és leleményességével erőteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását... 
Az ÉGIEK SEGÍTENEK, de a munkát senki helyett sem végzik el... SEGÍTENEK ANNAK, A"KI" SEGÍTI ÖN"MAG"ÁT!

 

 

Most még Európában a Nép által megválasztott politikusok (képviselők), a Nép által fizetett rendőrséget vetik be a Néppel, a Hazafiakkal szemben, a Nép-ellenes intézkedések és a pusztító migráció védelmében... De nem sokáig lesz ez már így... Előbb-utóbb átszakadnak azok a kordonok és rendőrgyűrűk mindenhol...
 
A Magyar rendőröknek és katonáknak is tisztában kell lennie a kötelezettségeivel, mert előbb-utóbb - inkább előbb - eljő az az idő, amikor a HON VÉDELME soron-kívül és "elsőbbséggel" megkövetel majd bizonyos dolgokat... Amikor majd tűzparancs nélkül is eleget kell tenni Hazafias kötelességüknek!

 

2016.02.01.