Kezdetét veszi a honvédő háború

Kezdetét veszi a honvédő háború

 

 

Kezdetét veszi a honvédő háború 
 
 
Jön az ítélet napja, a vér és a vas korszaka!
 
 
 
 
Amit már évekkel ezelőtt jeleztünk bekövetkezett... Ember alatti lények özönlenek be a Magyar élettérbe, hogy kihasználják a humanizmus adta lehetőségeket és felemésszék anyagi forrásainkat, ezzel pedig olyan állapotokat okozzanak, melyek helyreállítása lehetetlen lesz... 
 
A politikai beavatkozás elkerülhetetlen, a politikai szükségszerűség nem odázható el... A kormánynak fel kell ismerni azokat a lehetőségeket, amelyekkel visszaszorítható az invázió veszély... 
 
A fehér Európára kivetett halálos háló fojtogatja nemzeteinket, Magyarország pedig első számú veszélyeztetettje a kialakult állapotoknak... Az irányított és előre eltervezett invázió szörnyű viharként tombol a fehér nációkon... 
 
A bevándorlók magukon és magukban hordozzák a legszélsőségesebbnek minősíthető, katasztrófa kialakulását eredményezhető stigmatikus jeleket...
 
 
 
 
 
Jön az ítélet napja! 
 
 
 
A vér és a vas korszaka... Ezek az ítéletidők megmérik és megpróbálják az erőket és jaj lesz annak, aki híjával találtatik! 
 
Az európai nemzeteknek felelőssége és kötelessége van a jövendőért! Fajunk jövőjéért, gyermekeink biztonságáért... A szabadkőműves, nyugati hatalmak és pribékjeik által elvetett magvak már szárba szökkentek, hamarosan megkezdődik az aratás... 
 
A halál aratása veszi kezdetét, a fajok háborújának előszelét már érezni... Élet-halál harc, amelyet részünkről megelőz egy reflexszerű kohéziós, falanxba rendeződés...
 
Európa kockázatos barátkozása a multikultúrát hirdető páholyokkal olyan folyamatokat indított meg, amiből a kitörés véres és kíméletlen lesz... Magyar vonatkozásban különösen nehéz lesz a küzdelem, ami örökre megváltoztatja népünk sorsát... 
 
Az engesztelhetetlenül ellenséges szellemmel nincsen több párbeszéd, nincsen diplomáciai viszony! 
 
 
 A világot zsaroló és hatalmában tartó elit Európa végleges elpusztítását tűzte ki céljául... 
 
A kultúrát, hagyományokat és szuverenitást nem tisztelő beteges vakolók első látványos csapása az invázió megindítása, az alsóbb osztályú népek szervezett mozgatása Európába... 
 
 
A bűn és terror népeinkre szabadul, ahol tud rombol, árt és zülleszt... Nyomában a halál jár... A liberális individualizmus képviselői, az ellenségeink zsoldjában tevékenykedő előretolt haderő... Ők azok, akik étel, gyógyszer, ruhanemű-osztásokat szerveznek a menekültáradat részére... 
 
 
A többségi társadalmat és valódi rászorulókat törvénytelenül kirekesztve végzik tevékenységüket, amellyel elárulják a Magyar Népet és hitet tesznek a háttérhatalmak előtt... Ezeket a felforgatókat a Magyar Nemzet ellenségeinek nyilváníthatjuk!
 
 
 
Szorul a hurok... 
 
 
 
Lassan pedig olyan erő jelenik meg az utcákon, akik fizikai érvekkel fognak nyomatékot szerezni a Magyar Nép óhajainak... Ők a rendőrség és egyéb erőszakszervezetek támaszai lesznek a kritikus időkben... Nem pénzért, zsoldért állnak csatasorba, hanem a fajvédelem és hazaszeretet vezéreli őket...
 
 
 
Ha az áldatlan állapotok kikényszerítenek egy kedvező politikai döntést, a fegyveres szervezetek pedig megkapják azt az utasítást, amelyre minden fegyveres testületnél szolgálatot teljesítő Hazafi vár, megkezdődik a kíméletlen, de törvényes és nem utolsó sorban, törvényszerű folyamat, amely fizikai és erkölcsi értelemben is nemesíteni fogja Hazánkat, Magyarországot... 
 
 
Az önvédelemre felszólító parancs hamarosan megérkezik, mert az idők szava kikényszeríti azt a parancsot, amelynek elhangzása után vagy mindnyájan meghalunk vagy az örök dicsőség vár ránk...
 
 
Ebben a küzdelemben nem maradhatunk alul! 
Magyarországnak örökké élnie kell! 
Ezért emeljük fel a szíveinket és adjuk vissza Magyarországnak 
azt a dicsőséget, ami őt megilleti!
 
 
 
 
 
 
 
 
2015.07.12.