A JÖVŐ AZOKÉ, 

KIK HARCOLNI MERNEK!

 

A Világ sodródik a globális katasztrófa felé... Az emberiség lelkében felébredt a háború szelleme... Az emberiség jövője letétetett azon emberek és Népek kezébe, akik Harcolni mernek...

Az emberiségnek eddig még történelme során, soha nem kellett ekkora fenyegetéssel szembenéznie... Ez a mi jégkorszakunk...
Vagy túléljük, vagy gyermekeinknek, unokáinknak nincs jövője... Sorsuk a kietlen elhervadó föld, lassan kipusztuló állatvilággal, növényvilággal, és életük csak annyi lesz, hogy sorban egymást temetik el, míg az utolsó temetetlenül hirdeti majd az emberiség kudarcát...

A Mi küldetésünk tehát nem kis feladat, de már választásunk sincs... Mindenki, aki a cionista világot támogatja semmi egyéb, mint gyermekeink gyilkosa már most.
..

Sokan nem látják még ezt, mert vakok, vagy alszanak... Még nem lépték át, saját önzésük és a rájuk kényszerített kicsinységük korlátait... Pedig rajtuk kívül naponta sok ezren néznek a halál szemébe bátran, rezzenéstelen arccal, – és harcolnak, vagy meghalnak... Mindegy milyen hit vagy zászló alatt, értünk, gyermekeinkért, vagyis magáért a jövőért küzdenek... Mert semmi egyébről nincs már szó, mint a puszta létről... És a túlélésről...

A cionista profit alapú gondolkodás az, amely éhezteti az embereket, amely kitalálta a Chemtrailt, amely ledobta az atombombát, amely pénz
ért mérgezi lassú halálra ítélve vegyi anyagokkal a földeket... A profit vágya az, amely növényi betegségeket permetez szét, csakhogy muszáj legyen a növényvédő szereket megvenni... A profit vágya az amely kizsákmányolta és elhasználta a föld nyersanyagkészletének a felét... Szó szerint elpazarolta, hogy unokáinknak dédunokáinknak már semmi ne maradjon...

Az emberiség belső immunrendszerrel rendelkezik... A profit betegség, a belső alantas vágyakon keresztül éppen ezt az immunrendszert támadja... A zsarnoknak engedelmes, lemondó, mindent, de legfőképpen önmagukat feladó lénnyé tette a gyengébbeket... Biorobotokká, zombikká... Az éhbért is elfogadó, mindenre bólogató, akarat nélküli zombivá...

Az emberiség ezen része bár nagyon jól látja ugyan a vész közeledtét, képtelen tenni ellene, az akarat gyengesége miatt... Ezért egyre jobban bezárkózik... Menekülése, akár az egér bujkálása a lyukban… 

 

De a vihar ott is utoléri őket majd...

A példa azonban nekik is adott: Őseink nem az egérlyukba menekültek, hanem a harcterekre... Mert tudták, hogyha a vég jön, akkor legalább nézzenek vele szembe férfi módjára, amazon módjára, óvva és védve mindent ami szent! - A Családot, a Szeretteket, az Otthont, a Nemzetet, az Anyaföldet...

Mivel a világ a teljes pusztulás, vagy a fennmaradás csatáját vívja, ez lesz az utolsó nagy küzdelem... És ha nem veszünk el, ha elég erősek vagyunk, elvezethet utunk az új, az emberibb jövőbe...

 

Az Ellenállás nem csak Jogunk, hanem KÖTELESSÉGÜNK!